Araflex - India

Araflex - India

Tấm đệm nén không chứa amiăng (CNAF).
Araflex (Nhà sản xuất Gioăng Ấn Độ) hiểu rõ các yêu cầu của thị trường đối với việc bịt kín các mối nối ống và các đặc tính kỹ thuật của nó.

Làm kín không phải là siết chặt các mặt bích đơn giản với bất kỳ miếng đệm nào ở giữa. Để giảm thiểu tốc độ rò rỉ ở mức cao nhất cần phải đạt được ở mọi mối nối.

Chúng tôi đã phát triển nhiều loại tấm đệm khác nhau để tạo ra những miếng đệm tuyệt vời cho các loại chất lỏng, nhiệt độ và điều kiện áp suất khác nhau.

Bây giờ, chúng tôi đang đặt là tấm đệm không amiăng tốt nhất ở Ấn Độ