Gioăng Tấm VALQUA

Tấm Gioăng VALQUA - Japan

- Gioăng Tấm Không Amiang VKS 6602, 6500, 7020, GF300 Valqua nhật bản chịu nhiệt, hóa chất chất lượng cao giá cạnh tranh.