SIGMA - India

SIGMA - India

SIGMA -- Vật liệu cách nhiệt giá trị đích thực, day tết chèn, Vòng đệm làm kín với kinh nghiệm bốn thập kỷ qua trong việc sản xuất mọi dải nhiệt độ (-300°c đến +1350°c, v.v.), Áp suất (tối đa 150kg/cm²) và hóa chất ( tất cả các axit, kiềm, bùn, v.v.pH 0-14) cách điện, đệm kín, miếng đệm và các sản phẩm bịt kín.

Chúng tôi cung cấp toàn bộ vật liệu có Giá trị đích thực cho bất kỳ và tất cả các ứng dụng bảo trì công nghiệp cho tất cả các ngành công nghiệp chính bao gồm Nhà máy Thép, Hóa chất và Công nghiệp Chế biến, Nhà máy Phát điện, Công nghiệp Thực phẩm, Đơn vị Dược phẩm, Nhà máy Lọc dầu, Hóa dầu, Dầu khí và Thiết bị Chính hãng Nhà sản xuất của.

Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất từ công nghệ máy móc công nghệ mới nhất với độ chính xác hoàn hảo tuân thủ dung sai bằng 0 hoặc tối thiểu và độ chính xác tối đa.

Những gì chúng tôi nỗ lực

Chúng tôi đã phát triển sự thay thế hoàn hảo cho các sản phẩm amiăng vì Amiăng có thành phần hóa học MG3 (Si2O5) (OH4) và vì nó là vật liệu nguy hiểm gây ra các bệnh như bệnh bụi phổi amiăng, bệnh phế quản, ung thư biểu mô, ung thư trung biểu mô. Không có cách chữa trị các bệnh nói trên. Không sử dụng amiang là cách phòng ngừa tốt nhất và duy nhất.

Chúng tôi đã phát triển sự thay thế hoàn hảo cho tất cả các sản phẩm công nghiệp amiăng và các sản phẩm không amiăng và cung cấp giải pháp tổng thể cho bất kỳ công việc bảo trì cách điện, dây tết chèn và làm kín nào mà bất kỳ & tất cả các thông số ứng dụng phải đối mặt khi sử dụng cuối cùng.

Tổng giá trị khách hàng là văn hóa cải tiến liên tục hàng ngày của chúng tôi. SIGMA, New Era Industries liên tục theo dõi quá trình hướng tới sự hoàn hảo của mình bằng cách đo lường chỉ số hiệu suất chính về mọi mặt.

Chúng tôi đặc biệt thiết kế tùy chỉnh và phát triển vật liệu chất lượng để thay thế bất kỳ vật liệu thương hiệu / phong cách nào của tất cả các công ty trong nước và quốc tế, để cắt giảm chi phí bảo trì nhà máy và máy móc của bạn.

Các ngành công nghiệp kỷ nguyên mới tiếp tục phát triển các công nghệ thế hệ tiếp theo đang thay đổi cách các ngành công nghiệp chế biến đáp ứng các yêu cầu về làm kín và cách nhiệt của họ. Bằng cách kết hợp các sản phẩm sáng tạo nhất với dịch vụ tuyệt vời và cam kết về môi trường, chúng tôi cung cấp các giải pháp cách nhiệt & làm kín giúp cải thiện năng suất của nhà máy, giảm chi phí và tuân thủ các quy định môi trường ngày càng nghiêm ngặt.

Đầu tư liên tục vào nghiên cứu và phát triển, các sản phẩm mới sáng tạo, cơ sở sản xuất, hỗ trợ khách hàng và các sáng kiến về môi trường sẽ đảm bảo chúng tôi giữ được niềm tin của các khách hàng thân thiết. Chúng tôi cũng phát triển các sản phẩm đặc biệt mới để đáp ứng các điều kiện dịch vụ quan trọng của bạn.