Gioăng Tấm TOMBO

Tấm Gioăng NICHIAS TOMBO Nhật Bản

- Cung cấp Gioăng Tấm Không Amiang chịu xăng dầu, chịu nhiệt, hóa chất NICHIAS TOMBO 1995- 1935- 1120- 1000- 1100- 1210-A vòng đệm mặt bích tròn Gasket

 

 

Zalo
Hotline