TEMAC - Czech

Gioăng Làm Kín TEMAC - Czech

- Temac là hãng sản xuất gioăng làm kín của Séc với kinh nhiệm hàng thế kỷ với các dòng tấm gioăng không amiang.