VALQUA - Japan

GIỚI THIỆU VỀ VALQUA

VALQUA là được viết tắt từ hai chữ "Value and Quality" tức thể hiện tính giá trị và chất lượng của sản phẩm mà tập đoàn VALQUA sản xuất đã và đang cung cấp trên thế giới.

- Kể từ khi thành lập vào năm 1927, chúng tôi tại Tập đoàn VALQUA đã làm việc không mệt mỏi để mang đến cho khách hàng cả “giá trị” và “chất lượng” tạo nên tên tuổi của chúng tôi, đồng thời hỗ trợ và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản với tư cách là công ty tiên phong đầu tiên về sản phẩm vật liệu làm kín công nghiệp và các sản phẩm vật liệu nhựa Fluororesin.

 

CÁC SẢN PHÂM CỦA VALQUA

 

Seal Products

Soft Gasket

High Performance Non-Asbestos Sheet Gasket, Compressed Non-Asbestos Fiber Sheet Gasket, Fluolrocarbon Resin Sheet Gasket, CORDSEAL<Soft>, Fluolrocarbon Resin Envelope Gasket, Expanded Graphite Sheet Gasket, Ruber Coated Fabric Gasket, Ruber Sheet Gasket

 

Metallic / Semi-Metallic Gasket

Spiral Wound Gasket, Metal Jacketed Gasket, Metal Serrated and Flat Gasket, Ring Joint Gasket, Metal C-Ring Gasket with Spring, Metal Hollow O-ring Gasket

 

Molded Packing

O-ring, X-ring, T-ring, D-ring, V-packing, U-packing, Dust Seal, Various Molded Packing, Oil Seal, Diaphragm, Other Seals, Molded Products

 

Gland Packing

Carbon Fiber Based, VALFLON Based, Special Fiber Based, Metal Based, Flexile Graphite Based, Inorganic Fiber Based, Flexible Graphite Based General Use Grade

 

Metallic Bellows

Expansion Joint(Metallic Bellows), Supplement product for seal, Gasket Paste, Gasket Cutter, Packing Tool

 

Other Seals

Oil Sheet, Other Gasket, Alliance Products

 

Resin Products

Material and Block

Sleeve, Sheet and Plate, Round Bar, Containing Filler, CORDSEAL<Soft>, Soft Sheet

 

Film / Tape / Sheet

Film, Reinforced Film, Surface Treated Film, Unbaked Tape, Adhesive Tape, Cross-linked PTFE Tape, PI Film Laminated Product. Glass Cloth (Fabric) Impregnated with PTFE, Fabric Adhesive.

 

Tube

Corrugated Tube

 

Processed Products and Molded Products

Bellows, Diaphragm, Bearing, Sealing Material, Back-up Ring, Washing Nozzle, Processed Products, VALFLON PFA Bolt and Nut.

 

Lining Pipe and Tank Parts

Lining Steel Pipe, Flexible Horse, Lining Bellows
Insertion Pipe, Lining Tank

 

Substrate

PTFE Substrate (For HF Wave/MM Wave), Prepreg (For HF Wave/MM Wave)


Heat Insulation Material

Textile Products

Flame-Resistant Cabonized Fiber Textile, Heat-Resistant Glass Fiber Textile

 

Slip Material

Bearing, Luricant

 

Other Products

Piping

Fluorocarbon resin Vessel, Valve, Expansion Joint(Metallic Bellows), Expansion Joint(Non Metallic Bellows), Mechanical Seal.

 

Device / Equipment

VALFLON Lined Device / Equipment