Dây Tết Chèn NICHIAS TOMBO

Dây Tết Chèn NICHIAS TOMBO

- Cung cấp Dây Tết Chèn NICHIAS TOMBO | Dây tết chèn PTFE  Teflon, tẩm chì graphite, Aramid, Cotton, tẩm silicone, mỡ không Amiang chèn kín trục quay bơm van.

 

Zalo
Hotline