Gioăng Thép Xoắn KLINGER

Gioăng Kim Loại Thép Xoắn KLINGER

- Cung cấp Gioăng Kim Loại Chì Thép Xoắn Klinger, Spiral Wound Gasket, chịu nhiệt, chịu áp lực cao dùng chèn kín mặt bích đường ống giá rẻ cạnh tranh