icon icon icon

Gioăng Kim Loại KLINGER

Gioăng Kim Loại KLINGER

- Cung cấp Gioăng Kim Loại Chì Thép Xoắn Klinger, Spiral Wound Gasket, chịu nhiệt, chịu áp lực cao dùng chèn kín mặt bích đường ống giá rẻ cạnh tranh

 

 

 

 

DỰ ÁN