icon icon icon

Gioăng PTFE VALQUA

GIỚI THIỆU PTFE VALQUA

Gioăng Nhựa PTFE VALQUA | Gioăng TEFLON chịu hóa chất, chịu nhiệt, xăng dầu, hơi nóng, chịu nước làm gioăng đệm tròn gasket mặt bích đường ống

 

DỰ ÁN