GAMBIT - Poland

Gioăng LàmKín GAMBIT - Poland

- Gambit chuyên sản xuất các loại gioăng đệm làm kín không amiang phân phối cho các nước đông âu và trên toàn thế giới.