LAMONS - USA

Nhập khẩu phân phối Gioăng Không Amiang LAMONS sản xuất vật liệu làm kín, gioăng tấm đệm không Amiang hàng đầu nổi tiếng trên thế giới, được  nhập khẩu cung cấp tại Việt Nam

Model. BG-1005,  L430, L443, L450, L441