Gioăng Kim Loại VALQUA

Gioăng Kim Loại VALQUA - Japan

- Gioăng Kim Loại VALQUA | Spiral Wound Gasket, gioăng chì thép xoắn chịu nhiệt hơi nóng, áp lực cao làm kín mặt bích đường ống và van công nghiệp