TEADIT - TF 1590

Thương hiệu: TEADIT

Tình trạng: Còn hàng

TEADIT TF1590 

  - Nhiệt độ hoạt động: -210°C đến+ 260°C
  - Phạm vi áp suất: chân không: 83bar
  - Độ dày: 1mm đến 3.2mm
  - Kích thước: 1500x1500
  - Ứng dụng: Làm kín mặt bích, vỏ mặt máy, thủy tinh

Tấm PTFE Pha Silica TEADIT TF 1590

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

ABS Product Type Approval - TF 1590

BAM - TF 1590

DVGW - TF 1590

FDA - SGS Institute - TF 1590

Fraunhofer Institut - TF 1590

HOBT - TF 1590

HOBT2 - TF 1590

ROTT - TF 1590

VDI 2200 - TF 1590

VDI 2440 - TA-Luft - TF 1590

Thông Số Kỹ Thuật Tấm TF 1590

- Nhiệt độ hoạt động: -210°C đến+ 260°C
- Phạm vi áp suất: chân không: 83bar
- Độ dày: 1mm đến 3.2mm
- Kích thước: 1500x1500
- Ứng dụng: Làm kín mặt bích, vỏ mặt máy, thủy tinh