icon icon icon

CHARMINAR CJ-27

Thương hiệu: CHARMINAR JOINTING

Tình trạng: Còn hàng

Gioăng Amiang Chịu Nhiệt Độ Cao Ấn Độ CJ-27

CHARMINAR JOINTING Asbestos JOINTING SHEET
Application: Oil, Steam, water...
Max Pressure: 140kgf/cm2 
Max Temperature: 550 degC
Size: 0,25mm, 0,5mm, 1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
Model. CJ-27    1270mm x 1270mm x 0.5mm: 1,61 Kg
Model. CJ-27    1270mm x 1270mm x 1.0mm: 3,22 Kg
Model. CJ-27    1270mm x 1270mm x 1.5mm: 4,83 Kg
Model. CJ-27    1270mm x 1270mm x 2mm: 6,45 Kg
Model. CJ-27    1270mm x 1270mm x 3mm: 9,67 Kg
Model. CJ-27    1270mm x 1270mm x 4mm: 12,90 Kg
Model. CJ-27    1270mm x 1270mm x 5mm: 16,12 Kg
Model. CJ-27    1270mm x 1270mm x 6mm: 19,35 Kg

DỰ ÁN