TEADIT 2777

Liên hệ

Dây Tết Chèn Sợi Novoloid Fiber Tẩm PTFE TEADIT 2777

XEM THÊM: Gioăng TEADIT

Mô tả và ứng dụng
Loại dây tết chèn 2777 là một loại tết bện khóa bằng cách sử dụng sợi Novoloid được ngâm tẩm bằng PTFE. Ngoài ra, các sợi riêng biệt được bôi trơn sử dụng một quy trình đặc biệt đảm bảo sự bôi trơn kỹ lưỡng cho cuộc sống đóng gói dài hơn.
Loại dây tết chèn 2777 là một là loại có hiệu năng cao phù hợp với các ứng dụng mà việc thấm graphit có thể không được chấp nhận. Nó có thể xử lý hơi, nước, axit và các ứng dụng hóa học và dung môi khác. Phong cách này có nhiều mục đích sử dụng trong các nhà máy hóa học, bột giấy và bột giấy, và được sử dụng thường xuyên trong các máy bơm quay, bơm tuần hoàn, máy bơm rượu, máy sàng lọc và máy phân.
Service Limits
Temperature ºF (ºC): -148 (-100) up to 480 (250)
Pressure psi (bar): 
- Static: 1450 (100)
- Rotating: 362 (25)
- Reciprocating: 725 (50)
PH: 1 - 13
Shaft Speed f/m (m/s): 2950 (15)

Sản phẩm liên quan

FEROLITE FMP 702

FEROLITE FMP 510

FEROLITE FMP 509

FEROLITE FMP 506

FEROLITE FMP 507

FEROLITE FMP 404

FEROLITE FMP 403

FEROLITE FMP 502

FEROLITE FMP 501

FEROLITE FMP 500M

FEROLITE FMP 500

TEADIT 2000IC

TEADIT 2001

TEADIT 2103T

TEADIT 2214

TEADIT 2202

TEADIT 2017

TEADIT 2020

TEADIT 24A

TEADIT 2019