HNA-400 (METALLIC)

Thương hiệu: CHARMINAR

Tình trạng: Còn hàng

Tấm Gioăng Không Amiang HNA-400 (METALLIC)
Nhiệt độ làm việc: 350
Nhiệt độ lớn nhất: 510 degC
Áp suất lớn nhất: 160kgf/cm2

Gioăng Không Amiang Chịu Dầu Nhiệt Ấn Độ: HNA-400 METALLIC

- Vật liệu cấu thành: Sợi Aramid Fibre, Mineral Fibre and NBR with Metal Gauge Centre, High Performance Oil Resistant, Excellent Thermal, Chemical 8 Mechanical Properties.

- Nhiệt độ làm việc: 350 độ C

- Nhiệt độ lớn nhất: 510 độ C

- Áp suất lớn nhất: 160kgf/cm2

- Model. HNA-400 METALLIC

Kích Thước Tiêu Chuẩn Tấm HNA-400 METALLIC

- Size: 0,25mm, 0,5mm, 1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm

- Kích tước: 1270 x 1270, 1500 x 1500, 2000 x 3000, 3000 x 3000, 1270 x 3810mm

Môi Trường Làm Việc - Ứng Dụng Tấm HNA-400 METALLIC

- Môi trường làm việc: Excellent Thermal, Chemical 8 Mechanical Properties.

- APPLICATIONS: For compressors, pipelines, gas meters and internal combustion engines pipe unions, pumps etc.