HNA-200 (METALLIC)

Thương hiệu: CHARMINAR

Tình trạng: Còn hàng

Tấm Gioăng Không Amiang HNA-200 (METALLIC)
Nhiệt độ làm việc: 250 độ C
Nhiệt độ lớn nhất: 300 degC
Áp suất lớn nhất: 120kgf/cm2

Gioăng Không Amiang Sợi Thép: HNA-200 METALLIC

- Vật liệu cấu thành: Sợi Cellulose Fibre and NBR with Metal Gauge Centre, Water/Oil Resistant.

- Nhiệt độ làm việc: 250 độ C

- Nhiệt độ lớn nhất: 300 độ C

- Áp suất lớn nhất: 120kgf/cm2

- Model. HNA-200 METALLIC

Kích Thước Tiêu Chuẩn Tấm HNA-200 METALLIC

- Size: 0,25mm, 0,5mm, 1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm

- Kích tước: 1270 x 1270, 1500 x 1500, 2000 x 3000, 3000 x 3000, 1270 x 3810mm

Môi Trường Làm Việc - Ứng Dụng Tấm HNA-200 METALLIC

- Môi trường làm việc: Water/Oil resistant.

- APPLICATIONS: For light to medium loadings, for low operating pressure, e.g. transformers, compressors, valve cover and oil pans in internal combustion engines.