CJ-25 Super Metallic

Thương hiệu: CHARMINAR

Tình trạng: Còn hàng

Tấm Gioăng Amiang CJ-25 Super Metallic
Nhiệt độ làm việc: 470 degC
Nhiệt độ lớn nhất: 600 degC
Áp suất lớn nhất: 160kgf/cm2

Gioăng Amiang Sợi Thép Ấn Độ: CJ-25 Super Metallic

- Vật liệu cấu thành: Sợi Chrysotite Asbestos Fiber with Synthetic Elastomers with MS Wire Reinforced.

- Nhiệt độ làm việc: 470 độ C

- Nhiệt độ lớn nhất: 600 độ C

- Áp suất lớn nhất: 160kgf/cm2

- Model. CJ-25 Super Metallic

Kích Thước Tiêu Chuẩn Tấm CJ-25 Super Metallic

- Size: 0,25mm, 0,5mm, 1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm

- Kích tước: 1270 x 1270, 1500 x 1500, 2000 x 3000, 3000 x 3000, 1270 x 3810mm

Môi Trường Làm Việc - Ứng Dụng Tấm CJ-25 Super Metallic

- APPLICATIONS: To seal off steam, Air, Water, Steam Saline solution, Alkalies ammonia Propane, Producer gas & mildy aggressive media high stress conditions.