Căn Bạc Dẫn Hướng

Xem thêm

Vòng dẫn hướng hoặc vòng mòn được sử dụng để dẫn hướng xylanh và piston do đó tránh hư hỏng.