Phụ Kiện INOX Hàn

Cung cấp Phụ Kiện INOX Hàn 304- 316- 201, co cút inox hàn, tê kép inox hàn, măng xông, nút bịt, bầu giảm, côn thu, tê đều inox hàn giá cạnh tranh tại VINDEC

 

PHÂN LOẠI PHỤ KIỆN INOX HÀN

+ Tê Inox 203 - 304 -316 hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

+ Tê thu Inox 203 - 304 -316 hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

+ Cút Inox 203 - 304 -316 hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

+ Chếch Inox 203 - 304 -316 hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

+ Côn thép hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

+ Nắp bịt Inox 203 - 304 -316 hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

+ Thập Inox 203 - 304 -316 hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

Vật liệu: SUS 201 - 304 - 316