Vòng Bi Đũa FAG

Thương hiệu: FAG

Tình trạng: Còn hàng

Vòng Bi Đũa FAG Khả năng chịu tải hướng tâm rất cao. Thích hợp cho tốc độ cao. Một số vòng bi đũa không có gờ ở vòng trong hoặc vòng ngoài, cho nên các vòng đó có thể di chuyển tương đối với nhau theo hướng dọc trục. Những vòng bi này thường được sử dụng vào chức năng ổ tự do. Tất cả vòng trong và vòng ngoài đều có thể tách rời. Một vài kiểu NU, NJ, NUP, N, NF cho vòng bi một dãy, và NNU, NN cho vòng bi hai dãy. Ứng dụng : Động cơ điện lớn Hộp số ô tô, máy ép Trục...

Vòng Bi Đũa FAG
Khả năng chịu tải hướng tâm rất cao.
Thích hợp cho tốc độ cao.
Một số vòng bi đũa không có gờ ở vòng trong hoặc vòng ngoài, cho nên các vòng đó có thể di chuyển tương đối với nhau theo hướng dọc trục. Những vòng bi này thường được sử dụng vào chức năng ổ tự do.
Tất cả vòng trong và vòng ngoài đều có thể tách rời.
Một vài kiểu NU, NJ, NUP, N, NF cho vòng bi một dãy, và NNU, NN cho vòng bi hai dãy.

Ứng dụng :
Động cơ điện lớn
Hộp số ô tô, máy ép
Trục quay máy công cụ

Dãy số và ký tự trên vòng bi : NUxx, NJxx, NUPxx, Nxx, NFxx

Mã Vòng bi NJ - FAG : NJ1007M1C3, NJ1016MP1A, NJ1016MP1AC3, NJ1018M1, NJ1021M1C3, NJ1022M1, NJ1024M1, NJ1024M1C3, NJ1030M1C3, NJ1036M1C3, NJ1038MPAC3.T51A, NJ1040M1C3, NJ1972M1, NJ202EM1A, NJ202ETVP2, NJ203ETVP2, NJ203ETVP2C3, NJ204EM1A, NJ204E.TVP2C3, NJ205ETVP2, NJ205ETVP2C3, NJ205E.M1C3, NJ206EM1, NJ206E.M1C3, NJ206ETVP2C3, NJ207ETVP2, NJ207ETVP2C3, NJ207EM1C3, NJ208EM1, NJ208EM1C3, NJ207EM1C3, NJ209ETVP2, NJ209ETVP2C3, NJ208ETVP2C3, NJ210EM1, NJ210EM1C3, NJ209EM1C3, NJ211ETVP2, NJ211ETVP2C3, NJ210ETVP2C3, NJ212EM1, NJ212EM1C3, NJ211EM1C3, NJ212ETVP2C4, NJ213ETVP2, NJ212ETVP2C3, NJ213EM1C3, NJ214EM1, NJ213EM1, NJ214ETVP2, NJ214ETVP2C3, NJ214EM1AC4, NJ215EM1, NJ215EM1C3, NJ215ETVP2, NJ215ETVP2C3, NJ216ETVP2, NJ216EM1, NJ216EM1C3, NJ217EM1, NJ217EM1AC3, NJ217ETVP2, NJ217ETVP2C3, NJ218ETVP2C3, NJ218EM1, NJ218EM1C3, NJ219EM1C3, NJ219ETVP2, NJ219ETVP2C3, NJ2204ETVP2C3, NJ2203ETVP2, NJ2203ETVP2C3, NJ2205ETVP2, NJ2205EM1, NJ2205EM1AC3, NJ2206ETVP2  NJ2205ETVP2C3, NJ2205ETVP2C4, NJ2207EM1C3, NJ2206EM1, NJ2206EM1C3, NJ2207ETVP2C3, NJ2206ETVP2C3, NJ2207EM1AC4, NJ2208EM1AC4, NJ2207EM1AC3, NJ2208EM1, NJ2209ETVP2C3, NJ2208ETVP2, NJ2208ETVP2C3, NJ220ETVP2, NJ220ETVP2C3, NJ2209EM1C3, NJ2210EM1, NJ2210EM1AC3, NJ220EM1, NJ2210ETVP2C3, NJ2211ETVP2, NJ2210EM1AC4, NJ2211EM1C3, NJ2212EM1, NJ2211ETVP2C3, NJ2212ETVP2, NJ2212ETVP2C3, NJ2212EM1C3, NJ2214ETVP2, NJ2213EM1C3, NJ2212ETVP2C4, NJ2215ETVP2C3, NJ2214ETVP2C3, NJ2213ETVP2, NJ2216EM1C3, NJ2215EM1, NJ2214EM1, NJ2217ETVP2, NJ2216EM1C4, NJ2214ETVP2C4, NJ2218EM1, NJ2217ETVP2C3, NJ2215EM1C3, NJ2219EM1AC3, NJ2218EM1C3, NJ2216ETVP2, NJ221EM1, NJ2219ETVP2, NJ2217EM1, NJ2220E.TVP2C3, NJ221ETVP2, NJ2218ETVP2, NJ2222EM1C3, NJ2220EM1, NJ2219EM1, NJ2224ETVP2C3, NJ2222ETVP2, NJ2219ETVP2C3, NJ2226EM1C3, NJ2224EM1, NJ221ETVP2C3, NJ222ETVP2, NJ2220E.M1C3, NJ2230EM1, NJ2226ETVP2, NJ2222ETVP2C3, NJ2232EM1, NJ2228EM1, NJ2224EM1C3, NJ2236EM1C3, NJ222ETVP2C3, NJ2226ETVP2C3, NJ2248EXM1, NJ2230EM1C3, NJ2228EM1C3, NJ224ETVP2, NJ2232EM1C3, NJ222EM1, NJ226EM1, NJ2238EM1, NJ2230EM1C4, NJ2305EM1, NJ224EM1, NJ2234EM1C3, NJ2305ETVP2C3, NJ224ETVP2C3, NJ2238EM1C3, NJ2306ETVP2, NJ226EM1C3, NJ224EM1C3, NJ2307EM1C3, NJ2305EM1C3, NJ2308EM1, NJ2306ETVP2C3, NJ226ETVP2, NJ2308ETVP2C3, NJ2307ETVP2, NJ228EM1, NJ2309EM1C3, NJ2308EM1C3, NJ2304ETVP2, NJ2310ETVP2, NJ2308ETVP2C4, NJ2305EM1AC3, NJ2311EM1, NJ2309EM1C4, NJ2306EM1C3, NJ2311ETVP2C4, NJ230EM1, NJ2307ETVP2C3, NJ2312EM1C3, NJ2310ETVP2C3, NJ2308EM1AC3, NJ2312ETVP2C4, NJ2311EM1C3, NJ2309ETVP2, NJ2313EM1AC3, NJ2311ETVP2C4QP51, NJ230EM1C3, NJ2314EM1AC4QP51, NJ2312EM1AC4, NJ2310EM1, NJ2315EM1C4, NJ2313ETVP2, NJ2310ETVP2C4, NJ2315ETVP2C3, NJ2314EM1, NJ2311ETVP2, NJ2316EM1, NJ2314ETVP2, NJ2316ETVP2, NJ2315EM1AC3, NJ2312ETVP2, NJ2317EM1AC3, NJ2315ETVP2C4,  NJ2313EM1, NJ2317ETVP2C3, NJ2316EM1C3, NJ2313ETVP2C3, NJ2318EM1, NJ2316ETVP2C3, NJ2314EM1C3, NJ2318ETVP2C3, NJ2317EM1, NJ2314ETVP2C3, NJ2319EM1C3, NJ2317EM1AC3.QP51, NJ2315EM1, NJ2319ETVP2C4QP51, NJ2317ETVP2C4, NJ2315EM1AC4QP51, NJ2320EM1C3, NJ2318EM1C3, NJ2316EM1AC4, NJ2320ETVP2, NJ2319EM1AC4, NJ2316ETVP2C4, NJ2322EM1AC4, NJ2320EM1AC3, NJ2317EM1C3, NJ2322ETVP2C4QP51, NJ2320ETVP2C3, NJ2317EM1AC4QP51, NJ2326EM1AC4, NJ2322EM1, NJ2318EM1AC4, NJ2328EM1AC4, NJ2322EM1AC5, NJ2319ETVP2, NJ232EM1C4, NJ2326EM1, NJ2320EM1AC4, NJ2334EXM1C3, NJ2326EM1AC5, NJ2320ETVP2C5QP51, NJ234EM1, NJ2332EM1, NJ2322EM1C3, NJ236EM1C3, NJ2336EXM1C3, NJ2322ETVP2, NJ238EM1C3, NJ234EM1C3, NJ2324EM1, NJ248EM1C3, NJ236EM1C4, NJ2326EM1C3, NJ304EM1C3, NJ244EM1, NJ2328EM1, NJ305ETVP2C3, NJ252EM1C3, NJ232EM1, NJ306EM1, NJ304ETVP2, NJ2330EM1, NJ306ETVP2C4, NJ305EM1, NJ2332EM1C3, NJ307EM1C3, NJ306EM1C3, NJ2338EXM1C3, NJ308EM1AC4, NJ307EM1AC3, NJ240EM1, NJ309EM1AC4, NJ308ETVP2, NJ244EM1C3, NJ310EM1AC3, NJ309ETVP2, NJ303ETVP2, NJ311ETVP2, NJ310EM1, NJ304ETVP2C3, NJ312EM1C3F1, NJ310ETVP2m NJ305EM1C3, NJ312ETVP2C3, NJ311EM1, NJ306ETVP2, NJ313EM1C3, NJ311ETVP2C3, NJ307ETVP2, NJ313ETVP2C3, NJ312EM1C4, NJ308EM1, NJ314EM1, NJ313EM1C4, NJ308ETVP2C3, NJ314EM1A, NJ313ETVP2C4, NJ309EM1, NJ315EM1C4, NJ314EM1C3, NJ309ETVP2C3, NJ316EM1C4, NJ314ETVP2, NJ310EM1C3, NJ317E.M1C4, NJ315EM1C4F1, NJ310ETVP2C3, NJ317E.TVP2C4, NJ316EM1C4F1, NJ311EM1C3, NJ318EM1C3, NJ317EM1C4F1, NJ311ETVP2C4, NJ319ETVP2, NJ318EM1C4F1, NJ312EM1, NJ320EM1, NJ319ETVP2C3, NJ312EM1C4F1, NJ320ETVP2, NJ320EM1C3, NJ313EM1C4F1, NJ321EM1, NJ320ETVP2C3, NJ314EM1C4, NJ322EM1AC3, NJ321EM1C3, NJ314ETVP2C3, NJ324ETVP2, NJ322EM1, NJ315E.M1, NJ326EM1, NJ322ETVP2, NJ315ETVP2, NJ326ETVP2C3, NJ324EM1, NJ316EM1, NJ328EM1C3, NJ324ETVP2C3, NJ316ETVP2, NJ330EM1, NJ326EM1C3, NJ317EM1, NJ332EM1C3, NJ328EM1C4, NJ317ETVP2, NJ336EM1C3, NJ330EM1C3, NJ318ETVP2, NJ340EM1C3, NJ406M1C3, NJ319EM1, NJ406M1, NJ407M1, NJ320EM1C4F1, NJ407C3, NJ408, NJ321EM1C4, NJ408M1AC3, NJ411M1C3, NJ322EM1C3, NJ409M1, NJ413M1C3, NJ322ETVP2C3, NJ410M1C3, NJ414M1, NJ324EM1C3, NJ411M1, NJ414M1AP64, NJ326EM1C4F1, NJ412C3, NJ416M1, NJ328ETVP2, NJ413M1, NJ417M1, NJ334EM1, NJ414C3, NJ418M1P64, NJ338EM1C3, NJ414M1AC3, NJ422M1, NJ348EM1C3, NJ418M1C3

NU1005 FAG NJ407M1.C3 FAG
NJ422 FAG NU1006M1 FAG NJ408.C3 FAG
NU10/750M1 FAG NU1007M1.C3 FAG NJ409 FAG
NU1007M1 FAG NU1010M1 FAG NJ410 FAG
NU1008M1.C3 FAG NU1011M1.C3 FAG NJ411 FAG
NU1011M1 FAG NU1014M1.C3 FAG NJ413 FAG
NU1012M1.C3 FAG NU1017M1 FAG NJ414M1.C3 FAG
NU1014M1 FAG NU1018M1.C3 FAG NJ416M1.C3 FAG
NU1015M1.C3 FAG NU1019M1.C4.F1 FAG NJ417M1.C3 FAG
NU1018M1 FAG NU1022M1 FAG NJ419M1 FAG
NU1019M1.C3 FAG NU1024M1 FAG NJ424M1 FAG
NU1020M1.C3 FAG NU1026M1.C3 FAG NU10/600M1A FAG
NU1026M1 FAG NU1028M1.C3 FAG NU1006M1.C2 FAG
NU1028M1 FAG NU1030M1.C4 FAG NU1009M1 FAG
NU1030M1.C3 FAG NU1032M1.C3 FAG NU1010M1.C3 FAG
NU1032M1 FAG NU1034M1.C3 FAG NU1013M1 FAG
NU1034M1 FAG NU1036M1 FAG NU1016M1 FAG
NU1026M1 FAG NU1038M1 FAG NU1017M1.C3 FAG
NU1028M1 FAG NU1040M1 FAG NU1021M1 FAG
NU1030M1.C3 FAG NU1044M1A.C3 FAG NU1022M1.C3 FAG
NU1032M1 FAG NU1052M1.C3 FAG NU1024M1.C3 FAG
NU1034M1 FAG NU1060M1 FAG NU1026MPA.C3.F59 
NU1044M1.C3 FAG NU1068M1 FAG NU1030 NSK
NU1052M1 FAG NU1076M1 FAG NU1030M1A.C3
NU1056M1.C3 FAG NU1084M1 FAG NU1032M1A.C3
NU1064M1.C3 FAG NU1096M1 FAG NU1034M1A FAG
NU1072M1.C3 FAG NU1292M1A FAG NU1036M1.C3 FAG
NU1080M1.C3 FAG NU202E.M1A.C3 FAG NU1038M1.C3 FAG
NU1092M1.C3 FAG NU2032E.M1A.C3 FAG NU1040M1.C3 FAG
NU12/500M1A FAG NU205E.TVP2 FAG NU1048M1 FAG
NU2026E.M1A.C3 FAG NU206E.M1 FAG NU1052M1.C4 FAG
NU2030E.M1.C3 FAG NU206EK.TVP2.C3  NU1060M1.C3 FAG
NU203E.TVP2.C3 FAG NU207E.M1 FAG NU1068M1.C3 FAG
NU204E.TVP2.C3 FAG NU207E.M1A.S1 FAG NU1076M1.C3 FAG
NU205E.M1.C3 FAG NU208E.M1.C3 FAG NU1084M1.C3 FAG
NU206E.TVP2.C3 FAG NU208EK.TVP2.C3 NU1096M1.C3 FAG
NU2072E.M1A.C3 FAG NU209E.M1 FAG NU1996M1.C3 FAG
NU207E.M1A.P53 FAG NU209EK.TVP2.C3  NU202E.TVP2 FAG
NU207EK.TVP2.C3  NU210E.M1 FAG NU2034E.M1.C3
NU208E.M1 FAG NU210EK.TVP2.C3  NU2044E.M1.C3
NU208E.TVP2.C3 NU211E.M1.C3 FAG NU205E.TVP2.C3
NU209E.TVP2.C3 NU211EK.M1.C3 FAG NU206E.M1.C3 FAG
NU210E.TVP2.C3 NU212E.M1 FAG NU207E.M1.C3 FAG
NU211E.M1 FAG NU212E.TVP2.C3  NU207E.TVP2 FAG
NU211E.TVP2.C3  NU213E.M1.C3 FAG NU208E.M1A.C3
NU212E.TVP2 FAG NU213E.TVP2.C3 NU209E.M1.C3 FAG
NU213E.M1 FAG NU214E.M1.C3 FAG NU210E.M1.C3 FAG
NU213E.TVP2 FAG NU215E.M1.C4.F1  NU211E.M1A.C3.F59
NU214E.M1 FAG NU216E.TVP2 FAG NU211EK.TVP2.C3 
NU214E.TVP2.C3 FAG NU217E.JP1.C3 FAG NU212E.M1.C3
NU215E.M1.C3 FAG NU217E.TVP2 FAG NU213E.M1.C4 
NU216E.M1.C3 FAG NU218E.M1 FAG NU214E.M1.C4
NU217E.M1.C4.F1 FAG NU218E.TVP2.C3 NU215E.TVP2 FAG
NU218E.TVP2 FAG NU219E.M1.C3 FAG NU216E.JP1.C3
NU219E.M1 FAG NU219E.M1.P64.F1 NU216E.TVP2.C3
NU219E.M1.P63.F1 NU2204E.TVP2.C3 NU217E.M1 FAG
NU2204E.TVP2 FAG NU2205E.M1A.C3 FAG NU217E.TVP2.C3 
NU2205E.M1A FAG NU2206E.TVP2 FAG NU218E.M1.C3 FAG
NU2206E.M1A.C3  NU2207E.M1 FAG NU219E.M1.C4.F1
NU2207E.TVP2 FAG NU2207E.TVP2.C3 FAG NU219E.TVP2 FAG
NU2208E.M1 FAG NU2208E.M1.C3 FAG NU2203E.TVP2 FAG
NU2208E.TVP2.C4  NU2208EM NSK NU2205E.M1 FAG
NU2209E.TVP2 FAG NU2209E.TVP2.C3 NU2205E.TVP2 FAG
NU220E.M1 FAG NU220E.M1.C3 FAG NU2206E.M1 FAG
NU220E.TVP2.C3 FAG NU2210E.M1A.C3 FAG NU2206E.TVP2.C3
NU2210E.M1.C3 FAG NU2211E.TVP2.C3 NU2207E.M1.C3 FAG
NU2210EM NSK NU2212E.M1.C3 FAG NU2208E.TVP2 FAG
NU2211E.TVP2 FAG NU2212E.TVP2.C3 NU220E.M1.C4.F1 
NU2212E.M1 FAG NU2213E.M1.C3 FAG NU2210E.TVP2 FAG
NU2212E.TVP2 FAG NU2214E.TVP2.C3 NU2211E.M1 FAG
NU2213E.M1 FAG NU2215E.M1.C3 FAG NU2212E.M1.C4
NU2214E.TVP2 FAG NU2216E.M1A FAG NU2213E.TVP2 FAG
NU2215E.M1 FAG NU2216E.TVP2.C3 NU2214E.M1 FAG
NU2215E.TVP2.P52 FAG NU2217E.M1 FAG NU2214EM NSK
NU2216E.M1.C3 FAG NU2217E.TVP2.P52.N12B  NU2215E.TVP2 FAG
NU2216E.TVP2 FAG NU2218E.M1.C3 FAG NU2216E.M1A.C3 
NU2217E.TVP2.C3 FAG NU2219E.TVP2.C3 NU2216E.TVP2.P52
NU2218E.M1 FAG NU221E.M1.C3 FAG NU2217E.M1.C3
NU2219E.TVP2 FAG NU221E.TVP2.C3 FAG NU2218E.TVP2 FAG
NU221E.M1 FAG NU2220E.M1.C3 FAG NU2219E.M1 FAG
NU221E.TVP2 FAG NU2220EM NSK NU221E.M1.C3.F1
NU2220E.M1 FAG NU2222E.TVP2 FAG NU2220E.M1A.C3
NU2220E.TVP2.C3 FAG NU2224E.M1 FAG NU2222E.TVP2.C3
NU2222E.M1.C3 FAG NU2224E.TVP2.C3 FAG NU2224E.M1.C3 FAG
NU2224E.TVP2 FAG NU2226E.M1.C3 FAG NU2226E.M1A.C3
NU2226E.M1 FAG NU2228E.M1A.C3 FAG NU222E.M1.C4 FAG
NU2226E.TVP2.C3 FAG NU222E.M1.C3 FAG NU2230E.M1.C4 FAG
NU2228E.M1.C3 FAG NU222E.TVP2.C3 FAG NU2232E.M1.C3 FAG
NU222E.M1 FAG NU2230E.M1.C3 FAG NU2236E.M1 FAG
NU222E.TVP2 FAG NU2232E.M1 FAG NU2238E.M1.C3 FAG
NU2230E.M1 FAG NU2234E.M1.C3 FAG NU2244EX.M1 FAG
NU2234E.M1 FAG NU2238E.M1 FAG NU2248EX.M1 FAG
NU2240E.M1.C3 FAG NU2240E.M1A.C3 FAG NU224E.M1.C4 FAG
NU2244EX.M1A FAG NU2244EX.M1A.C3 FAG NU224E.TVP2.C3.J20A
NU224E.M1 FAG NU224E.M1.C3 FAG NU2252E.M1.C3 FAG
NU224E.TVP2 FAG NU224E.TVP2.C3 FAG NU2260EX.M1.C3
NU2256E.M1A.C3 FAG NU2252E.M1 FAG NU226E.M1 FAG
NU2264EX.M1.C3 FAG NU2260EX.M1 FAG NU226E.TVP2.C3
NU226E.M1A.C3 FAG NU2268E.M1A FAG NU2276E.M1A FAG
NU228E.M1.C3 FAG NU226E.TVP2 FAG NU2304E.TVP2.C3
NU2292E.M1A FAG NU2272E.M1.C3 FAG NU2305E.M1A.C4
NU2305E.M1.C3 FAG NU228E.M1.C4 FAG NU2306E.M1 FAG
NU2305E.TVP2.C3 FAG NU2304E.TVP2 FAG NU2306E.TVP2.C3
NU2306E.M1A.C3 FAG NU2305E.M1A.C3 FAG NU2307E.M1A.C3
NU2307E.M1 FAG NU2306E.TVP2 FAG NU2308E.M1 FAG
NU2307E.TVP2.C3 FAG NU2307E.M1.C3 FAG NU2308E.TVP2.C3
NU2308E.M1A.C3 FAG NU2308E.TVP2 FAG NU2309E.M1A.C3 FAG
NU2309E.M1 FAG NU2309E.M1A FAG NU2310E.M1A.C3 FAG
NU2309E.TVP2.C3 FAG NU230E.M1.C4 FAG NU2311E.TVP2 FAG
NU230E.M1.C3 FAG NU2310E.M1.C3 FAG NU2312E.M1 FAG
NU2310E.M1 FAG NU2311E.M1A.C3 FAG NU2312E.TVP2.C3 FAG
NU2310E.TVP2.C3 FAG NU2312E.TVP2 FAG NU2313E.M1.C3 FAG
NU2311E.M1.C3 FAG NU2313E.M1 FAG NU2313EK.TVP2 FAG
NU2312E.M1A.C3 FAG NU2313E.TVP2.C3 FAG NU2314E.M1 FAG
NU2312W NSK NU2314E.TVP2 FAG NU2314E.TVP2.C3 FAG
NU2313E.TVP2 FAG NU2315E.M1 FAG NU2315E.M1.C3 FAG
NU2314E.M1.C4 FAG NU2315E.TVP2.C3 FAG NU2315E.TVP2.C4 FAG
NU2315E.TVP2 FAG NU2316E.TVP2 FAG NU2316E.M1 FAG
NU2316E.M1A.C3 FAG NU2317E.M1 FAG NU2316E.TVP2.C3 FAG
NU2317E.TVP2 FAG NU2317E.TVP2.C3 FAG NU2317E.M1.C3 FAG
NU2318E.M1 FAG NU2318E.M1.C3 FAG NU2318E.M1A.C3 FAG