YNV VSV-1S

Liên hệ

VAN CHÂN KHÔNG ( VACUUM BREAKER) Van YNV
Model: VSV-1S
Thân: Đồng đúc
Áp suất : 10 kgf/cm2 (220oC) 
Kết nối: Nối ren