Tê Đồng Ren Ngoài MIHA

Thương hiệu: MIHA

Tình trạng: Còn hàng

Tê Đồng Ren Ngoài MIHA -  Brass Tees Male Screwed Ends - Van Bi Đồng

Tê nối ren ngoài | Brass tees male/male, Screwed ends.
Đường ren tiêu chuẩn BS21/ ISO 7-1-1994. | BS21/ISO 7-1-2994 Threads standard .
Áp lực làm việc Max. 16 bar. | Max. working pressure: 16 bar