icon icon icon

Tê Đều Nhựa PPR Mầu Xanh

Thương hiệu: MIHA

Tình trạng: Còn hàng

Tê Đều Nhựa PPR Xanh MIHA - Van Bi Nhựa

Tê Đều Nhựa PPR | PPR TEE
Đường ren tiêu chuẩn BS21/ISO 228-1-2000. | BS21/ISO 228-1-2000 Threads standard .
Áp lực làm việc Max. 25 bar | Max. working pressure: 25 bar

DỰ ÁN