Xi Lanh Tay Gắp SMC | VINDEC | Công Nghiệp Việt

Xem thêm

Tay Gắp SMC Nhật Bản, Xi lanh tay gắp hãng SMC được sử dụng nhiều trong các cánh tay rô-bốt phục vụ trong các ngành: chế tạo máy, lắp ráp ô tô, tàu hỏa, máy bay, chế biến...

XEM THÊM: 

Cảm biến SMC