Phụ Kiện Thép Hàn

GIỚI THIỆU PHỤ KIỆN THÉP HÀN

Cung cấp Phụ Kiện Thép Hàn ASTM A234, ASTM B16.9 | Co Cút 90, Tê đều, Bầu giảm, Côn thu, Lơ, Đầu nối ren, măng sông, Chếch 45, SCH10, SCH20, SCH40, SCH8

PHÂN LOẠI PHỤ KIỆN THÉP HÀN

+ Tê thép hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

+ Tê thu thép hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

+ Cút thép hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

+ Chếch thép hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

+ Côn thép hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

+ Nắp bịt thép hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

+ Thập thép hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

Vật liệu: A234, A105, vvv

 

Zalo
Hotline