HYO SHIN HPS 3212NO

Thương hiệu: HYO SHIN

Tình trạng: Còn hàng

HYO SHIN HPS 3212NO

Steam Solenoid Valve    
(Normally Open Type) 
- Pipe zize: 1 1/4"PT
- Orifice: ∅32
- Service: Air, Steam, Hot water
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea

HYO SHIN HPS 3212NO