GSR - Germany

VINDEC cung cấp Van Điện Từ GSR của Đức, Van điện từ đồng- INOX, thường đóng, thường mở, van chịu nhiệt độ cao hơi nóng, chịu áp lực cao