Cơ cấu tác động điện - Xy lanh điện - Khí nén SMC

Thương hiệu: Đang cập nhật

Tình trạng: Còn hàng

Cơ cấu tác động điện - Xy lanh điện - Khí nén SMC: LJ1H | LJ1S | LG1H | LTF | LC1 | LC1-1-T1 | LC7R / LC8 / LXF / LXP / LXS / LC6D / LC6C | LZB | LZC | LC3F2 | LXF, LXP, LXS, LZ, LJ1 | LTF, LXF, LXS | LTF, LXF, LXP, LXS, LGJ - Single Axis Electric Actuator - SMC Pneumatic: LJ1H, LJ1S - Low Profile Single Axis Electric Actuator - SMC Pneumatic: LG1H - Electric Actuator with Integrated Guide - SMC Pneumatic: LTF - Dedicated Controller for Standard AC Servomotor - SMC Pneumatic: LC1, LC1-1-T1, LCR7 - Positioning Driver for AC Servomotor - SMC Pneumatic: LC8 - Short...

Cơ cấu tác động điện - Xy lanh điện - Khí nén SMC:

LJ1H | LJ1S | LG1H | LTF | LC1 | LC1-1-T1 | LC7R / LC8 / LXF / LXP / LXS / LC6D / LC6C | LZB | LZC | LC3F2 | LXF, LXP, LXS, LZ, LJ1 | LTF, LXF, LXS | LTF, LXF, LXP, LXS, LGJ

- Single Axis Electric Actuator - SMC Pneumatic: LJ1H, LJ1S
- Low Profile Single Axis Electric Actuator - SMC Pneumatic: LG1H
- Electric Actuator with Integrated Guide - SMC Pneumatic: LTF
- Dedicated Controller for Standard AC Servomotor - SMC Pneumatic: LC1, LC1-1-T1, LCR7
- Positioning Driver for AC Servomotor - SMC Pneumatic: LC8
- Short Stroke Electric Actuator - SMC Pneumatic (Xy lanh điện hành trình ngắn): LXF, LXP, LXS
- Stepper Motor Driver/Positioning Driver - SMC Pneumatic: LC6D, LC6C
- Electric Cylinder - SMC Pneumatic (Xy lanh điện - Khí nén SMC): LZB, LZC
- Directional Control Driver for Electric Cylinder - SMC Pneumatic (Bộ điều khiển cho xylanh điện - Khí nén SMC): LC3F2