Bu Lông Đai Ốc

Cung cấp Bulong ốc vít, cách phân biệt các loại bu lông ốc vít cho mỗi ứng dụng, là nhà phân phối các loại phụ kiện đường ống gồm các loại Bulong ốc vít

Bu lông - Đai Ốc Là Gì | Dùng Để Làm Gì ?

- Bolt, ta gọi là " đinh ốc " hay " bu- lông ", dùng để nối ghép hai chi tiết rời. Một đầu bu- lông có hình lục giác, hay tứ giác, để vặn bằng khoá ống, khoá miệng , khoá vòng hay mỏ-lết. Đầu kia hình trụ tròn đều, có răng xoắn với các bước nhỏ. Bu-lông chỉ vặn được vào lỗ kim loại đã được gia công răng thích hợp, hoặc vặn vào con tán có sẵn răng.

- Screw, ta gọi là " đinh vít ", cũng dùng để nối ghép. Một đầu đinh vít có rãnh hình - hay hình + để khớp với đầu tuộc-vít dạng miệng hay dạng phillip, đôi khi cũng có đầu như bu-lông nói trên. Một đầu nhọn, có răng xoắn bước dài. Đinh vít thường được vặn vào gỗ không cần có sẵn răng trong lỗ ghép. Răng trong gỗ sẽ được hình thành cùng với thao tác vặn.

- Stud, ta gọi là " ốc cấy ", giống y như bu-lông nhưng không có đầu vặn, cả hai đầu đều có răng xoắn. Một dụng cụ đặc biệt sẽ được dùng để vặn một đầu ốc-cấy vào trong chi tiết nền, đầu còn lại sẽ được xỏ qua chi tiết cần ghép rồi được vặn chặt bằng con tán. Thí dụ, hai con ốc gắn đầu ống pô vào máy của xe Bạn chính là hai cái studs.

Theo mình:
+ Bulon dùng liên kết các chi tiết với nhau và có ê cu giữ;
+ Vít cũng dùng liên kết các chi tiết nhưng không cần ê cu;
+ Còn trục vít thì dùng để chuyển tải lực như để đóng mở cánh cửa đập nước chẳng hạn!
Do chức năng khác nhau nên cấu tạo giữ chũng cũng có khác cho phù hợp ví như bulon thì cùng đường kính trên toàn độ dài còn vít thì to dần lên phía mũ, trục vít thì thường có ren vuông...

 

 

Zalo
Hotline