BANDO 3M-5M-8M-14M

Thương hiệu: BANDO

Tình trạng: Còn hàng

 

Dây Đai Răng Dẹt 1 Mặt BANDO
Bản 3M -  5M - 8M - 14M - Timing belts

Dây Đai Răng 1 Mặt BANDO Bản 3M -  5M - 8M - 14M (Timing belts)
Dây Curoa BANDO là một trong 3 hãng dây curoa hàng đầu trên thế giới tiết kiệm điện và tuổi thọ cao. Dây Đai BANDO công nghiệp bản Răng được sử dụng rộng rãi trong các ngành Giấy, Bao bì, Dệt may, Thực phẩm, Cơ khí, Gạch men, in ấn, được sử dụng nhiều trong ngành dệt may, bao bì, sơ sợi, viên nén củi mùn, hoá chất, cáp điện,... với nhiều chủng loại sản phẩm đa dạng như:

READ MORE:   Dây Đai MITSUBOSH

1/ Dây Đai Răng 1 Mặt BANDO 3M (Timing belts)

Với r = p x z Ví dụ: r = 60 thì z = 20

Dây Curoa BANDO Bản 3M : 3M60, 81-3M, 87-3M, 90-3M, 99-3M, 102-3M, 111-3M, 117-3M, 120-3M, 129-3M, 132-3M, 138-3M, 141-3M, 144-3M, 150-3M, 153-3M, 156-3M, 159-3M, 162-3M, 165-3M, 168-3M, 171-3M, 174-3M, 177-3M, 180-3M, 183-3M, 186-3M, 189-3M, 192-3M, 195-3M, 198-3M, 201-3M, 204-3M, 207-3M, 210-3M, 213-3M, 222-3M, 225-3M, 228-3M, 234-3M, 237-3M, 240-3M, 246-3M, 249-3M, 252-3M, 255-3M, 258-3M, 261-3M, 264-3M, 267-3M, 270-3M, 276-3M, 282-3M, 285-3M, 288-3M, 291-3M, 294-3M, 297-3M, 300-3M, 306-3M, 309-3M, 312-3M, 318-3M, 324-3M, 327-3M, 330-3M, 333-3M, 336-3M, 339-3M, 342-3M, 345-3M, 348-3M, 357-3M, 360-3M, 363-3M, 366-3M, 375-3M, 384-3M, 390-3M, 393-3M, 396-3M, 399-3M, 420-3M, 423-3M, 426-3M, 444-3M, 447-3M, 456-3M, 459-3M, 462-3M, 468-3M, 471-3M, 474-3M, 477-3M, 480-3M, 483-3M, 486-3M, 489-3M, 492-3M, 495-3M, 501-3M, 507-3M, 510-3M, 513-3M, 519-3M, 522-3M, 531-3M, 537-3M, 540-3M, 558-3M,  564-3M,  570-3M,  573-3M,  576-3M,  579-3M,  582-3M,  591-3M,  597-3M, 600-3M,  606-3M,  609-3M,  612-3M,  630-3M,  633-3M,  639-3M,  648-3M,  654-3M,  657-3M,  669-3M,  675-3M,  684-3M,  699-3M,  699-3M,  708-3M,  711-3M,  720-3M,  750-3M,  753-3M,  801-3M,  804-3M,  813-3M,  822-3M,  843-3M,  885-3M,  939-3M,  969-3M,  1125-3M,  1209-3M,  1245-3M,  1263-3M,  1344-3M,  1401-3M,  1569-3M,  1587-3M,  1800-3M,  1950-3M,  2160-3M,  2388-3M,  2640-3M,  3000-3M,  3210-3M,  3390-3M , 6804-3M

2/ Dây Đai Răng 1 Mặt BANDO 5M (Timing belts)

Với r = p x z Ví dụ: r = 180 thì z = 36

Dây Curoa BANDO Bản 5M: 180-5M, 200-5M, 210-5M, 215-5M, 225-5M, 230-5M, 235-5M, 245-5M, 250-5M, 255-5M, 260-5M, 265-5M, 270-5M, 280-5M, 285-5M, 295-5M, 300-5M, 305-5M, 310-5M, 320-5M, 325-5M, 330-5M, 340-5M, 345-5M, 350-5M, 360-5M, 365-5M, 370-5M, 375-5M, 380-5M, 385-5M, 390-5M, 395-5M, 400-5M, 405-5M, 410-5M, 420-5M, 425-5M, 430-5M, 435-5M, 440-5M, 445-5M, 450-5M, 460-5M, 465-5M, 470-5M, 475-5M, 480-5M, 490-5M, 500-5M, 505-5M, 510-5M, 520-5M, 525-5M, 530-5M, 535-5M, 540-5M, 550-5M, 560-5M, 565-5M, 570-5M, 575-5M, 580-5M, 585-5M, 590-5M, 600-5M, 605-5M, 610-5M, 615-5M, 620-5M, 625-5M, 630-5M, 635-5M, 640-5M, 645-5M, 650-5M, 655-5M, 665-5M, 670-5M, 675-5M, 685-5M, 690-5M, 695-5M, 700-5M ,710-5M, 715-5M, 720-5M, 725-5M, 740-5M, 745-5M, 750-5M, 755-5M, 770-5M, 775-5M, 780-5M, 790-5M, 800-5M, 810-5M, 825-5M, 830-5M, 835-5M, 850-5M, 860-5M, 870-5M, 890-5M, 900-5M, 910-5M, 920-5M, 925-5M, 935-5M, 940-5M, 950-5M, 960-5M, 965-5M, 975-5M, 980-5M, 1000-5M, 1025-5M, 1035-5M, 1050-5M, 1100-5M, 1115-5M, 1125-5M, 1135-5M, 1145-5M, 1175-5M, 1180-5M, 1195-5M, 1200-5M, 1210-5M, 1225-5M, 1250-5M, 1270-5M, 1290-5M, 1295-5M, 1300-5M, 1340-5M, 1350-5M, 1375-5M, 1400-5M, 1410-5M, 1420-5M, 1450-5M, 1455-5M, 1500-5M, 1595-5M, 1600-5M, 1685-5M, 1690-5M, 1700-5M, 1730-5M, 1770-5M, 1790-5M, 1800-5M, 1870-5M, 1895-5M, 1945-5M, 2000-5M, 2050-5M, 2100-5M, 2160-5M, 2250-5M, 2350-5M, 2370-5M, 2460-5M, 2525-5M, 2635-5M, 3025-5M, 3060-5M, 3255-5M, 3430-5M, 3660-5M, 3750-5M, 3770-5M, 3800-5M, 4260-5M, 5300-5M, 7000-5M

3/ Dây Đai Răng 1 Mặt BANDO 8M (Timing belts)

Với r = p x z Ví dụ: r = 440 thì z = 550

Dây Curoa BANDO Bản 8M: 4400-8M, 4504-8M, 4624-8M, 4752-8M, 4872-8M, 5000-8M, 3552-8M, 3600-8M, 3648-8M, 3752-8M, 3872-8M, 4000-8M, 4120-8M, 4248-8M, 4368-8M, 3048-8M, 3072-8M, 3152-8M, 3200-8M, 3248-8M, 3280-8M, 3352-8M, 3360-8M, 3448-8M, 2584-8M, 2600-8M, 2648-8M, 2660-8M, 2720-8M, 2800-8M, 2904-8M, 2940-8M, 3000-8M, 2180-8M, 2240-8M, 2248-8M, 2272-8M, 2304-8M, 2360-8M, 2400-8M, 2432-8M, 2504-8M, 1800-8M, 1904-8M, 2000-8M, 2056-8M, 2064-8M, 2080-8M, 2104-8M, 2120-8M, 2160-8M, 1440-8M, 1480-8M, 1512-8M, 1520-8M, 1584-8M, 1600-8M, 1680-8M, 1728-8M, 1760-8M, 1224-8M, 1248-8M, 1264-8M, 1280-8M, 1304-8M, 1360-8M, 1392-8M, 1400-8M, 1424-8M, 1056-8M, 1064-8M, 1080-8M, 1120-8M, 1152-8M, 1160-8M, 1184-8M, 1192-8M, 1200-8M, 760-8M, 800-8M, 840-8M, 856-8M, 880-8M, 896-8M, 920-8M, 960-8M, 1000-8M, 1040-8M, 384-8M, 424-8M, 480-8M, 560-8M, 600-8M, 624-8M, 640-8M, 656-8M, 680-8M, 720-8M

Dây Đai Răng 1 Mặt BANDO 14M (Timing belts)

Với r = p x z Ví dụ: r = 4494 thì z = 321

4/ Dây Curoa BANDO Bản 14M: 4494-14M, 4578-14M, 4620-14M, 4746-14M, 4872-14M, 4956-14M, 4998-14M, 3752-14M, 3850-14M, 3864-14M, 4004-14M, 4116-14M, 4256-14M, 4326-14M, 4368-14M, 3150-14M, 3248-14M, 3346-14M, 3360-14M, 3444-14M, 3500-14M, 3556-14M, 3654-14M, 2576-14M, 2590-14M, 2646-14M, 2716-14M, 2800-14M, 2898-14M, 2996-14M, 3066-14M, 2198-14M, 2240-14M, 2296-14M, 2310-14M, 2366-14M, 2436-14M, 2450-14M, 2506-14M, 1680-14M, 1778-14M, 1890-14M, 2002-14M, 2058-14M, 2100-14M, 2114-14M, 2184-14M, 966-14M, 1092-14M, 1190-14M, 1344-14M, 1400-14M, 1456-14M, 1540-14M, 1610-14M, 938-14M, 966-14M, 1036-14M, 1050-14M, 1064-14M, 1092-14M, 1120-14M, 1148-14M, 1190-14M, 1246-14M, 1260-14M, 1288-14M, 1316-14M, 1344-14M, 1400-14M, 1414-14M, 1442-14M, 1456-14M, 1470-14M, 1484-14M, 1512-14M, 1540-14M, 1568-14M, 1610-14M, 1652-14M, 1750-14M, 1764-14M, 1778-14M, 1792-14M, 1792-14M, 1806-14M, 1820-14M, 1890-14M, 1932-14M, 1946-14M, 1960-14M, 2002-14M, 2100-14M, 2240-14M, 2310-14M, 2450-14M, 2450-14M, 2590-14M, 2660-14M, 2800-14M, 3108-14M, 3150-14M, 3304-14M, 3360-14M, 3500-14M, 3668-14M, 3850-14M, 4326-14M, 4536-14M, 4578-14M, 4760-14M, 4956-14M, 5040-14M, 5320-14M, 5740-14M, 5936-14M, 6160-14M, 6860-14M

Công ty VINDEC chuyên nhập khẩu và cung cấp các loại Dây Đai BANDO Công Nghiệp chất lượng cao, uy tín, giá cạnh tranh tại tại Việt Nam.

Quý khách tham khảo tại: Website: Dây Curoa BANDO

Zalo
Hotline