NA-1005 JIS 10K

Liên hệ

 

Vòng Đệm NA 1005 JIS 10K TEADIT

  • FF : Vòng đệm có lỗ Bu lông
  • RF : Vòng đệm không lỗ Bu lông 

Vòng Đệm NA-1005 JIS 10K TEADIT

Sản phẩm chưa có tags