icon icon icon

HYO SHIN HPS 206

Thương hiệu: HYO SHIN

Tình trạng: Còn hàng

HYO SHIN HPS 206

Steam Solenoid Valve    
(Normally Closed Type) 
- Pipe zize: 3/4"PT
- Orifice: ∅20
- Service: Air, Steam, Hot water
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea

HYO SHIN HPS 206