Gioăng TOMBO | Gioăng TOMBO Nhật Bản

Băng Tan Oxygen 9082

TOMBO 2280-S

Xem thêm

Gioăng TOMBO của Nhật bản chuyên sản xuất Băng keo lụa | Băng tan ống ren, Gioăng kim loại vòng đệm Gasket,  Gioăng Tấm Không Amiăng , Dây tết chèn bơm van

XEM THÊM:  Gioăng TEADIT