TEADIT 2235

Liên hệ

 

Dây Tết Chèn TEADIT 2235
  - Cấu Tạo: Graphite bọc Sợi Inconel
  - Nhiệt độ / Áp suất: - 240 đến 650 / 450 bar
  - Ứng dụng: Chèn kín Van hơi, lò hơi, nồi hơi...

Sản phẩm liên quan

TEADIT 2124

TEADIT 2236

TEADIT 2000

TEADIT 2000IC

TEADIT 2001

TEADIT 2002

TEADIT 2103T

TEADIT 2214

TEADIT 2202

TEADIT 2235

TEADIT 2005FDA

TEADIT 2006FDA

TEADIT 2017

TEADIT 2020

TEADIT 24A

TEADIT 2019

TEADIT 2030

TEADIT 2255

TEADIT 2773

TEADIT 2774