TEADIT 2007

Liên hệ

Dây Tết Chèn PTFE Và Chì Graphite TEADIT Style 2007

>>>> XEM THÊM  Gioăng TEADIT

Mô tả và ứng dụng
Loại dây tết chèn 2007 là một dây được cấu tạo theo kiểu bện thắt khóa, sử dụng sợi EGDEG / S PTFE / EGE của TEADIT và nhiệt độ cao trong mỡ bôi trơn. Sợi EG8G-S được hình thành từ PTFE mềm dai, trong đó các hạt tinh khiết của graphite tinh khiết được trọn lẫn. Kết quả nhận được là tính chống chịu hóa chất của PTFE với đặc tính tản nhiệt của graphite, do đó cho phép tốc độ trục cao hơn nhiều so với các loại dây tết PTFE thông thường.

Kiểu 2007 có thể dùng được tính chất hóa học trong toàn bộ khoảng pH 0-14 với các ngoại lệ như kim loại kiềm nóng chảy, flourides, aleum, axít nitric bốc ra, aqua regia và các chất oxy hóa mạnh khác.

Loại này là một một dải ứng dụng tổng thể tuyệt vời và gói ứng dụng ăn mòn. Nó thường được sử dụng trong các máy bơm, van, trục quay, trục khuỷu, máy trộn và máy khuấy, và được thiết kế đặc biệt cho các ứng có tốc độ bề mặt và nhiệt độ cao hơn so với các thiết bị có thể được xử lý bằng loại dây tết bện PTFE tinh khiết.

Service Limits
Temperature ºF (ºC): -328 (-200) up to 536 (280)
Pressure psi (bar): 
- Static: 2900 (200)
- Rotating: 500 (35)
- Reciprocating: 1450 (100)
PH: 0 - 14
Shaft Speed f/m (m/s): 4921 (25)

Sản phẩm liên quan

TEADIT 2124

TEADIT 2236

TEADIT 2000

TEADIT 2000IC

TEADIT 2001

TEADIT 2002

TEADIT 2103T

TEADIT 2214

TEADIT 2202

TEADIT 2235

TEADIT 2005FDA

TEADIT 2006FDA

TEADIT 2017

TEADIT 2020

TEADIT 24A

TEADIT 2019

TEADIT 2030

TEADIT 2255

TEADIT 2773

TEADIT 2774