TEADIT 2000IC

Liên hệ

Dây Tết Chèn Chì Graphite Cốt Sợi Thép Cho Van TEADIT 2000IC

XEM THÊM: Gioăng TEADIT

Mô tả và ứng dụng

Dây Tết Chèn Chì Graphite Cốt Sợi Thép Cho Van TEADIT. 2000IC được sản xuất từ graphite mềm dẻo cao được mở rộng và hình thành thành một sợi dệt có thể dệt và sau đó được bện bằng một cấu trúc độc đáo với cốt thép. Sản phẩm hoàn thiện giữ lại tất cả các lợi ích vốn có của graphite mềm; trong khi dây tăng cường cung cấp sức mạnh cơ khí lớn hơn. Phong cách 2000IC đóng gói đặc biệt thích hợp để sử dụng trong nhiệt độ cao, dịch vụ hơi nước áp suất cao. Ngoài ra, nó cũng có thể xử lý hầu hết các hóa chất, axit và kiềm. Phong cách này là tuyệt vời để sử dụng trong tua bin hơi, van động cơ hoạt động ở nhiệt độ cao và cho các ứng dụng van áp suất cao / nhiệt độ nói chung.
Service Limits
Temperature ºF (ºC): -464 (-240) up to 1202 (650)
Pressure psi (bar): 
- Static: 5800 (400)
PH: 0 - 14

International Approvals* for 2000IC

Tests realized by Yarmouth Research and Technology Maine – USA

Fire Test

Objective
Qualify packing Style 2000IC for fire resistance when applied to valves subjected to direct flame.

Test Procedure
API STANDARD 589 – SECOND EDITION

Test Parameters
Exposure time to fire - 40 minutes;
Temperature in the valve body up to 679ºC;
Allowable Leakage, pressures of the test and measurements done according to table below.

Conclusion
Packing Style 2000IC has successfully completed the test easily reaching the requirements of this standard.

Fugitive Emission Test

Objective
To qualify packing style 2000IC for fugitive emissions in valves when subjected to thermal and mechanical cycles.

Leak detection method
“EPA method 21”.

Test Procedure
ARCO Fugitive Emission Test Specification.

Test Parameters
3 thermal cycles at room temperature and at 177ºC; 
Leakage measurements are performed before and after each thermal cycle and at each 100 cycles of the shaft;
Test pressure: 645 psig (45 Kgf/cm2);
Test Fluid: Foxboro OVA128 (99% methane);
Maximum allowable leakage: 100 PPMv (if the leak allowed exceeds 100 PPMv, the sobreposta must be adjusted).

Conclusion
Packing 2000IC has successfully completed the test with 5 adjustments during the 3,500 cycles while maintaining leakage under 100 PPMv.