Danh mục sản phẩm
Thông tin liên hệ
VINDEC
: Số 11 Ngõ 139 Mỹ Đình. P.Mỹ Đình, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, X.Mỹ Đình, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội
: 024 6666 6667
Email
info.vindec@gmail.com
Lượng Truy Cập
 

Van 1 Chiều KITZ » Check Valve KITZ, Van 1 Chiều KITZ

Giá vui lòng Lh

Check Valve KITZ, Van 1 Chiều KITZ

Check Valve KITZ - Van Một Chiều KITZ
Van Một Chiều
Check Valve KITZ 10FCO 1-1/2" 1-1/2" 10FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 10FCO 3" 3" 10FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 10FCO 4" 4" 10FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 10FW 10" 10" 10K WAFER DP CHECK FC200/BC 6, NBR
Check Valve KITZ 10FW 12" 12" 10K WAFER DP CHECK FC200/BC 6, NBR
Check Valve KITZ 10FW 16" 16" 10K WAFER DP CHECK FC200/BC 6, NBR
Check Valve KITZ 10FW 2" 2" 10K WAFER DP CHECK FC200/BC 6, NBR
Check Valve KITZ 10FW 2-1/2" 2-1/2" 10K WAFER DP CHECK FC200/BC 6, NBR
Check Valve KITZ 10FW 3" 3" 10K WAFER DP CHECK FC200/BC 6, NBR
Check Valve KITZ 10FW 4" 4" 10K WAFER DP CHECK FC200/BC 6, NBR
Check Valve KITZ 10FW 5" 5" 10K WAFER DP CHECK FC200/BC 6, NBR
Check Valve KITZ 10FW 6" 6" 10K WAFER DP CHECK FC200/BC 6, NBR
Check Valve KITZ 10FW 8" 8" 10K WAFER DP CHECK FC200/BC 6, NBR
Check Valve KITZ 10SF 1" 1" JIS 10K LIFT CHECK FCD-S/SUS403
Check Valve KITZ 10SF 1-1/2" 1-1/2" JIS 10K LIFT CHECK FCD-S/SUS403
Check Valve KITZ 10SF 1-1/4" 1-1/4" JIS 10K LIFT CHECK FCD-S/SUS403
Check Valve KITZ 10SF 1/2" 1/2" JIS 10K LIFT CHECK FCD-S/SUS403
Check Valve KITZ 10SF 2" 2" JIS 10K LIFT CHECK FCD-S/SUS403
Check Valve KITZ 10SF 3/4" 3/4" JIS 10K LIFT CHECK FCD-S/SUS403
Check Valve KITZ 10SFBF 3/4" 3/4" JIS 10K LIFT CHECK FCD-S/SUS403
Check Valve KITZ 10SNB 1/2" 1/2" JIS 10K LIFT CHECK FCD-S/SUS403
Check Valve KITZ 10SRB 3" 3" 10KRF SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 10SWU 12" 12" 10K WAFER DP CHECK FCD-S, NBR
Check Valve KITZ 10SWU 18" 18" 10K WAFER DP CHECK FCD-S, NBR
Check Valve KITZ 10SWU 2" 2" 10K WAFER DP CHECK FCD-S, NBR
Check Valve KITZ 10SWU 3" 3" 10K WAFER DP CHECK FCD-S, NBR
Check Valve KITZ 10SWU 8" 8" 10K WAFER DP CHECK FCD-S, NBR
Check Valve KITZ 10UOA 1-1/2" 1-1/2" 10RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 125FCO 10" 10" 125FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 125FCO 2" 2" 125FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 125FCO 2-1/2" 2-1/2" 125FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 125FCO 3" 3" 125FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 125FCO 4" 4" 125FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 125FCO 5" 5" 125FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 125FCO 6" 6" 125FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 125FCO 8" 8" 125FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 125FCOS 2" 2" 125FF SW CHECK A126 CL B/13% CR
Check Valve KITZ 125FCOS 2-1/2" 2-1/2" 125FF SW CHECK A126 CL B/13% CR
Check Valve KITZ 125FCOS 3" 3" 125FF SW CHECK A126 CL B/13% CR
Check Valve KITZ 125FCOS 4" 4" 125FF SW CHECK A126 CL B/13% CR
Check Valve KITZ 125FCOS 6" 6" 125FF SW CHECK A126 CL B/13% CR
Check Valve KITZ 125FCOS 8" 8" 125FF SW CHECK A126 CL B/13% CR
Check Valve KITZ 1500SCOS 2" 2" 1500RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 1500SCOSCLY 12" 12" 1500 RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 1500SCOSCLY 2" 2" 1500 RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 150SCO 2-1/2" 2-1/2" 150RF SW CHECK WCB/F6
Check Valve KITZ 150SCO 6" 6" 150RF SW CHECK WCB/F6
Check Valve KITZ 150SCOS 1-1/2" 1-1/2" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOS 10" 10" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOS 12" 12" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOS 14" 14" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOS 2" 2" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOS 2-1/2" 2-1/2" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOS 20" 20" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOS 3" 3" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOS 4" 4" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOS 6" 6" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOS 8" 8" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOSY 10" 10" 150RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 150SCOSY 12" 12" 150RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 150SCOSY 2" 2" 150RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 150SCOSY 4" 4" 150RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 150SCOSY 6" 6" 150RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 150SCOSYM 8" 8" 150RF SW CHECK WCB/316HF
Check Valve KITZ 150SRB 1-1/2" 1-1/2" 150RF SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 150SRB 2" 2" 150RF SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 150SRB 2-1/2" 2-1/2" 150RF SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 150SRB 3" 3" 150RF SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 150SRB 4" 4" 150RF SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 150SRB 5" 5" 150RF SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 150SRB 6" 6" 150RF SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 150SRB 8" 8" 150RF SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 150UNA 1" 1" 150RF LIFT CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UNA 1-1/2" 1-1/2" 150RF LIFT CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UNA 1/2" 1/2" 150RF LIFT CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UNA 3/4" 3/4" 150RF LIFT CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UNAM 1" 1" 150RF LIFT CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UNAM 1-1/2" 1-1/2" 150RF LIFT CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UNAM 1/2" 1/2" 150RF LIFT CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UNAM 3/4" 3/4" 150RF LIFT CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UOA 1-1/2" 1-1/2" 150RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UOA 2" 2" 150RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UOA 2-1/2" 2-1/2" 150RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UOA 3" 3" 150RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UOA 4" 4" 150RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UOA 5" 5" 150RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UOA 6" 6" 150RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UOA 8" 8" 150RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UOAM 1-1/2" 1-1/2" 150RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UOAM 10" 10" 150RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UOAM 12" 12" 150RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UOAM 2" 2" 150RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UOAM 2-1/2" 2-1/2" 150RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UOAM 3" 3" 150RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UOAM 4" 4" 150RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UOAM 5" 5" 150RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UOAM 6" 6" 150RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UOAM 8" 8" 150RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 20SN 1-1/2" 1-1/2" JIS 20K LIFT CHECK FCD-S/SCS 13A, HF
Check Valve KITZ 20SN 2" 2" JIS 20K LIFT CHECK FCD-S/SCS 13A, HF
Check Valve KITZ 20SOB 2" 2" 20K SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 20SOB 2-1/2" 2-1/2" 20K SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 20SOB 3" 3" 20K SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 300SCO 1-1/2" 1-1/2" 300RF SW CHECK WCB/F6
Check Valve KITZ 300SCO 4" 4" 300RF SW CHECK WCB/F6
Check Valve KITZ 300SCO 6" 6" 300RF SW CHECK WCB/F6
Check Valve KITZ 300SCOS 1-1/2" 1-1/2" 300RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 300SCOS 10" 10" 300RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 300SCOS 12" 12" 300RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 300SCOS 16" 16" 300RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 300SCOS 2" 2" 300RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 300SCOS 2-1/2" 2-1/2" 300RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 300SCOS 3" 3" 300RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 300SCOS 4" 4" 300RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 300SCOS 6" 6" 300RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 300SCOS 8" 8" 300RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 300SCOSY 8" 8" 300RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 300UNA 1" 1" 300RF LIFT CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 300UNA 1/2" 1/2" 300RF LIFT CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 300UNAM 1" 1" 300RF LIFT CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 300UOA 2" 2" 300RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 300UOA 2-1/2" 2-1/2" 300RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 300UOA 4" 4" 300RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 300UOA 8" 8" 300RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 300UOAM 1-1/2" 1-1/2" 300RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 300UOAM 10" 10" 300RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 300UOAM 12" 12" 300RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 300UOAM 2" 2" 300RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 300UOAM 2-1/2" 2-1/2" 300RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 300UOAM 3" 3" 300RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 300UOAM 4" 4" 300RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 300UOAM 6" 6" 300RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 300UOAM 8" 8" 300RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 600SCO 2" 2" 600RF SW CHECK WCB/F6
Check Valve KITZ 600SCOS 2" 2" 600RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 600SCOS 2-1/2" 2-1/2" 600RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 600SCOS 3" 3" 600RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 600SCOS 4" 4" 600RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 600SCOS 6" 6" 600RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 600SCOSY 12" 12" 600RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 600SCOSY 2" 2" 600RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 600SCOSY 3" 3" 600RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 600SCOSY 4" 4" 600RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 600SCOSY 8" 8" 600RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 600UOA 1/2" 1/2" 300RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 600UOAM 1" 1" 600RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 600UOAM 1-1/2" 1-1/2" 600RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 600UOAM 2" 2" 600RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 600UOAM 3/4" 3/4" 600RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 600UOAM 6" 6" 600RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 600UOAM 8" 8" 600RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ AK150UOM 1" 1" CL150 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ AK150UOM 1-1/2" 1-1/2" CL150 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ AK150UOM 1/2" 1/2" CL150 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ AK150UOM 2" 2" CL150 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ AK150UOM 3/4" 3/4" CL150 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ AK150YR 1" 1" CL150 Y-PATTERN SW CHECK BRASS
Check Valve KITZ AK300UOM 1" 1" CL300 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ AK300UOM 1-1/2" 1-1/2" CL300 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ AK300UOM 1/2" 1/2" CL300 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ AK300UOM 2" 2" CL300 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ AK300UOM 3/4" 3/4" CL300 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ AKR 1" 1" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ AKR 2" 2" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ AW300UOM 1/2" 1/2" CL300 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ F 1" 1" CL150 LIFT CHECK BRONZE
Check Valve KITZ F 1-1/2" 1-1/2" CL150 LIFT CHECK BRONZE
Check Valve KITZ F 1-1/4" 1-1/4" CL150 LIFT CHECK BRONZE
Check Valve KITZ F 1/2" 1/2" CL150 LIFT CHECK BRONZE
Check Valve KITZ F 2" 2" CL150 LIFT CHECK BRONZE
Check Valve KITZ F 2-1/2" 2-1/2" CL150 LIFT CHECK BRONZE
Check Valve KITZ F 3" 3" CL150 LIFT CHECK BRONZE
Check Valve KITZ F 3/4" 3/4" CL150 LIFT CHECK BRONZE
Check Valve KITZ F 3/8" 3/8" CL150 LIFT CHECK BRONZE
Check Valve KITZ R 1" 1" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ R 1-1/2" 1-1/2" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ R 1-1/4" 1-1/4" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ R 1/2" 1/2" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ R 2" 2" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ R 2-1/2" 2-1/2" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ R 3" 3" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ R 3/4" 3/4" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ R 3/8" 3/8" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ R 4" 4" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ UO 1" 1" JIS 10K SW CHECK SCS13A/SCS13A
Check Valve KITZ UO 1-1/2" 1-1/2" JIS 10K SW CHECK SCS13A/SCS13A
Check Valve KITZ UO 1-1/4" 1-1/4" JIS 10K SW CHECK SCS13A/SCS13A
Check Valve KITZ UO 1/2" 1/2" JIS 10K SW CHECK SCS13A/SCS13A
Check Valve KITZ UO 2" 2" JIS 10K SW CHECK SCS13A/SCS13A
Check Valve KITZ UO 3/4" 3/4" JIS 10K SW CHECK SCS13A/SCS13A
Check Valve KITZ UOM 2" 2" JIS 10K SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ UOM 3" 3" JIS 10K SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ VN 1" 1" CL10K LI CHECK PVC
Check Valve KITZ VN 1-1/2" 1-1/2" CL10K LI CHECK PVC
Check Valve KITZ VN 1/2" 1/2" CL10K LI CHECK PVC
Check Valve KITZ VN 2" 2" CL10K LI CHECK PVC

 

Công ty VINDEC chuyên nhập khẩu và cung cấp các loại Van Một Chiều tại Việt Nam

☎☎☎  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: info@vindec.vn hoặc qua Hotline: 0975 207 968. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của các bạn đồng thời đưa ra lời khuyên hữu ích nhất giúp các bạn lựa chọn những loại van công nghiệp phù hợp nhất.

Tổng hợp và biên soạn!

Admin: VINDEC
 

Liên quan

Van 1 Chiều KITZ, INOX Đồng Gang Thép
Giá vui lòng Lh

Van 1 Chiều KITZ, INOX Đồng Gang Thép

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tel: (084) 24 6666 6667
Hotline: (084) 24 6293 0502
E-Mail
E: info.vindec@gmail.com
Share

vindec

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT

Tel: (084) 24 6666 6667
Hotline: (084) 24 6293 0502

E-mail: info@vindec.vn
E-mail: info.vindec@gmail.com

 

VPGD HÀ NỘI: Số 11, Ngõ 139 Đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Mã số thuế: 0106335951 do Sở KHĐT Tp.Hà Nội cấp ngày: 16/10/2013
 
HỒ CHÍ MINH: Số 90/63 Đường Trần Văn Ơn,P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM
  Mobile: 0975 207 968
  vancongnghiepkitz van buom van bi van hoi van van an toan van giam ap van c